آرزو خادم‌زاده

آموختن، کسب و کارِ من است

از رنجی که میبریم..!

۷ شهریور ۹۴

یادم بود که بنویسم و نوشته بودم.. فقط یادم رفته بود ارسالش کنم! متن پایین واژه‌هایی هستن که پنجم شهریور هزار و سیصد و نود و چهار داشتن مغزم رو بمباران میکردن. “من به فکرتم و میخوام کمکت کنم”! نمیدونم چند هزار بار، چند میلیارد بار، تو چندتا شرایط مختلف جمله‌ی بالا رو شنیدید. این […]