آرزو خادم‌زاده

آموختن، کسب و کارِ من است

دوست داشته شدن یا نشدن! مسئله این است!

۱۷ مرداد ۹۴

حس ارزشمند بودن و دوست داشته شدن دو تا حس هستن که تو کل زندگی رهامون نمیکنن. ینی میخوام بهتون بگم که تو کل زندگی با ارزشمون یه روزم نیست که از داشتن این حس لذت نبریم یا از نداشتنش رنج نکشیم.. یه سری مسایل هست راجب این احساسات که دلم میخواد راجبشون باهاتون حرف […]